SLOVENSKÁ POŠTA  4€

 KURIÉRSKA SLUŽBA  8€

 ZAHRANIČIE  15€

OSOBNÝ ODBER - ZDARMA

+421 948 633 776

Doručovanie objednávok

1. Spôsob objednávania Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na [[http://www.deerland.sk]]. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@deerland.sk, prípadne prostredníctvom sms alebo telefonicky na telefónne číslo uvedené v kontaktoch.

2. Povinnosti predávajúceho Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

• Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

• Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

• Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Nezodpovedáme za:

• Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

• Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

• Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

• Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

• Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3. Povinnosti kupujúceho Kupujúci sa zaväzuje:

• Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť. • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

• V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Ceny tovaru Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru vrátane 20% DPH (Daň z Pridanej Hodnoty). Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je faktúra alebo pokladničný blok ktorý je pripojený ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.

5. Termín dodania Dodacia lehota je najneskôr od 3-4 týždňov po obdržaní objednávky. Tento termín je však hraničný, zákazník väčšinou obdrží objednávku do 14 dní od objednania a úhrady. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najskoršom termíne. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Stav vašej objednávky si môžete pozrieť po zaregistrovaní. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčame informovať sa u nás telefonicky, prípadne mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky. Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný.

6. Spôsob dodania

a) Osobný odber Osobný odber je možné uskutočniť na adrese prevádzky, ktorá je uvedená v sekcii KONTAKT. Pri osobnom odbere je možné zaplatiť za tovar v hotovosti pri prevzatí. Za osobný odber nie sú účtované žiadne príplatky.

b)  Doprava Slovenskou poštou Tento spôsob bude kupujúcemu navrhnutý písomne alebo telefonicky v prípade, že sa jedná o tovar, ktorý je možné poslať v hmotnosťou maximálne do 5 kg. Tovar bude doručený do 3-7 pracovných dní od odoslania objednávky. Tovar môžete zaplatiť dobierkou pri prevzatí tovaru. Dodanie je zaisťované Slovenskou poštou a.s. Reklamácia prípadného poškodenia počas prepravy: Zákazník musí prekontrolovať obal zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. Ak je zásielka poškodená alebo neúplná je nutné spísať na pošte protokol o škode alebo zásielku neprebrať. Pokiaľ je to možné prekontrolujte na mieste aj tovar v obale. Ak je tovar mechanicky poškodený v neporušenom obale je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

c)  Doprava kuriérom Tovar vám bude doručený do 3-7 pracovných dní od odoslania tovaru na adresu uvedenú v objednávke. Tovar môžete zaplatiť dobierkou pri prevzatí tovaru. Reklamácia prípadného poškodenia počas prepravy: Zákazník musí prekontrolovať obal zásielky a prevziať ju len ak nie je poškodená. Ak je zásielka poškodená alebo neúplná je nutné spísať s osobou ktorá zásielku doručila protokol o škode alebo zásielku neprebrať. Pokiaľ je to možné prekontrolujte na mieste aj tovar v obale. Ak je tovar mechanicky poškodený v neporušenom obale je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Pre zásielky do EÚ sa cena prepravy stanovuje individuálne po dohode so zákazníkom a podľa platného cenníku prepravnej spoločnosti. Spôsob platby Ceny uvádzané v internetovom zásielkovom obchode sú zmluvné, konečné a sú uvádzané s DPH.

a) Dobierka Tovar je zaslaný kuriérom alebo Slovenskou poštou na zadanú adresu a za tovar platíte pri prevzatí zásielky

b) Platba na účet Pri platbe na účet, prevodný príkaz, prípadne priamy vklad na účet je potrebné aby ste uviedli číslo vašej objednávky ako variabilný symbol. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku (momentálne nedostupné).

Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

8. Záručná doba Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka.

9. Vrátenie tovaru Tovar zakúpený v našom internetovom obchode môžete do 7 dní vrátiť bez udania dôvodu spolu s krátkou žiadosťou, objednávkou alebo fakturačným dokladom podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.). Tovar zašlite späť formou balíka, alebo doporučene ako list, tovar zaslaný dobierkou nebude prijatý. Za každý vrátený tovar Vám obratom zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet. Táto možnosť sa vzťahuje len na tovar, ktorý je nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. Zároveň nás o vrátení tovaru oboznámte na info@deerland.sk , prípadne telefonicky na čísle uvedenom v kontaktoch.

Záverečné ustanovenia

Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.